A LA TAULA I AL LLIT, AL PRIMER CRIT.

HÀBITS A REFORÇAR EN FAMÍLIA


Els hàbits que treballem al menjador han de ser reforçat a casa per a que  siguen assolits i interioritzats.  Aquesta llista és la que treballem:


Higiene:
a)      Llavar-se les mans i cara abans del menjar i abans d'entrar a classe.
b)      Mantindre la taula neta i ordenada.
c)      No tirar res al sòl.

Alimentació:
a)      Menjar de tots els plats que se servisquen.
b)      No menjar altres aliments que no se servisquen en el menjador.
c)      No espatlar ni desperdiciar el menjar.
d)     Abans de retirar els plats de la taula els han de veure els educadors o educadores.

Comportament:
a)      Mantindre l'orde a l'entrada i eixida al menjador i quan avisen els educadors.
b)      Respectar i cuidar les instal·lacions i utensilis del menjador i del centre en general.
c)      Romandre asseguts durant el dinar.
d)     Durant el menjar no es podrà anar al servici excepte en cas d'extrema necessitat.
e)      En els dinars haurà de mantindre's una actitud correcta, sense cridar ni molestar els companys/es.
f)       Quan es necessite demanar o dir alguna cosa s'alçarà la mà.
g)      Al concloure el menjar, el mobiliari haurà de deixar-se endreçat i ordenat.
h)      Les persianes, comandaments de calefacció, interruptors de llum, etc no hauran de manipular-se sense permís dels educadors.
i)        No es podrà eixir del centre sense autorització escrita dels pares o tutors i en companyia d'ells.
j)        Tractar correctament els educadors i respectar i obeir les seues indicacions.
k)      No es podran quedar en el pati ni entrar al menjador o altres dependències del centre sense autorització dels educadors.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Qué opines?